براساس توصیه نهادهای معنبری همچون ACOG ,SOCG,CCMG,NICE باید به تمامی زنان باردار صرف نظر از مولفه سن, انجام تست های غربالگری سندروم داون,سندروم ادوارد و نقایص لوله عصبی باز پیشنهاد شود.

این تست شامل اندازه گیری مارکرهای بیوشیمیایی PAPP-Aو Free BhCGو مارکر سونوگرافی ( (NT است.غربالگری توام سه ماهه اول از ابتدای هفته 11 (11W+0D) تا انتهای هفته 13 (13W+6D) قابل انجام است.

بهترین زمان انجام تست در فاصله 12W+0D تا 13W+3D است.

چرا پایان غربالگری سه ماهه اول هفته سیزدهم 13W+6D)) است؟

-در صورتی که جنین دچار اختلالی باشد مادر فرصت انتخاب روش های ختم بارداری در سه ماهه اول را خواهد داشت.

-میزان موفقیت در اندازه گیری NT در زیر 14هفتگی حدود %98-100 است, در حالی که از هفته 14به بعد با قرار گرفتن جنین در وضعیت عمودی احتمال موفقیت در اندازه گیری NTو به دست اوردن تصویری مناسب به کمتر از %90می رسد.

 

از انجایی که در غربالگری سه ماهه اول ,مارکر NTبیشترین تاثیر را در محاسبه ریسک دارد, بسیار مهم است که این اندازه گیری به همراه اندازه گیری CRL توسط سونولوژیست مجرب و با پروتکل یکسان انجام شود تا ریسکی صحیح به دست آید.

 

NT در محدوده CRL قابل قبول اندازه گیری شود.CRLمقبول برای اندازه گیری NT در ایران 39-81میلیمتر است.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توام سه ماهه اول

بر اساس نتیجه تست غربالگری سندروم داون در سه ماهه اول, مادران در هفت گروه قرار می گیرند:

 

1- گروه اسکرین مثبت high risk)) : در صورتی که ریسک زن باردار بیشتر از 1:50 باشد, باید مستقیما برای انجام تست های تشخیصی ارجاع داده شود.

 

2- گروه با ریسک بینابینی borderline risk)): در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:50 تا 1:2000باشد, توصیه می شود تا سه ماهه دوم منتظر بماند و انگاه تست سکوئنشیال را انجام دهد.

 

3- گروه اسکرین منفی ( low risk): در صورتی که ریسک زن باردار کمتر از 1:2000باشد غربالگری سندروم داون پایان می پذیرد (اما این بدان معنی نیست که احتمال وجود سندروم داون صفر است) و بیمار فقط برای اندازه گیری AFP و محاسبه AFP MoM (به منظور بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs) در هفته 15-16 بارداری به آزمایشگاه ارجاع داده می شود.

4- در صورتی که تنها یافته غیر طبیعی در جنین وجود NTبالای 3میلی متر بوده و سن مادر بالای 35سال باشد باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

5- در صورتی که تنها یافته ی غیر طبیعی در جنین NT بالای 4میلی متر باشد,مادر صرف نظر از سن باید برای انجام آمینوسنتز ارجاع داده شود.

6- زنان در هر سنی اگر جنین انها NTبالای 3/5میلیمتر داشته باشد,باید در هفته 18-20بارداری برای اکوکاردیوگرافی ارجاع داده شوند.

7- طبق توصیه اخرین راهنمای BCPGSPعلاوه بر گروه دوم گروه های زیر هم باید تست های کامل سکوئنشیال را انجام دهند:

– زنان بالای 35سال در هنگام زایمان

-زنان با بارداری دوقلویی

-زنانی که سابقه ای از بچه یا جنین مبتلا به سندروم داون,ادوارد و یا اختلالات لوله عصبی داشته اند.

– زنان بالای 35سال که سابقه 3بار یا بیشتر سقط دارند.

-زنانی که HIV مثبت هستند

– زنانی که IVF یا ICSIانجام داده اند.

توجه:

در این آزمایشگاه غربالگری سلامت جنین در عرض 2-3 روز با تکنولوژی زیمنس جوابدهی میشود

غربالگری سلامت جنین سه ماهه دوم بارداری

براساس توصیه نهادهای معنبری همچون ACOG ,SOCG,CCMG,NICE باید به تمامی زنان باردار صرف نظر از مولفه سن, انجام تست های غربالگری سندروم داون,سندروم ادوارد و نقایص لوله عصبی باز پیشنهاد شود.

غربالگری سه ماهه دوم

رایج ترین و مطمئن ترین روش غربالگری در سه ماهه دوم بارداری تست کواد است.

این تست از ابتدای هفته 14 (14W+0D) تا انتهای هفته 22(22W+6D)بارداری قابل انجام بوده و بهترین زمان انجام ازمایش در ایران هفته 15بارداری (و در سایر کشورها از 15W+2Dتا17W+0Dاست

تست های اینتگریتد و سکوئنشیال

تلفیقی از مارکرهای NT وPAPP-Aدر سه ماهه اول و مارکرهای سه ماهه دوم است, نرخ تشخیص این تست برای سندروم داون %92-95است.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری سه ماهه دوم و تست های اینتگریتد و سکوئنشیال

بر اساس نتیجه تست های غربالگری سه ماهه دوم و همچنین اینتگریتد و سکوئنشیال مادران در گروه های زیر قرار می گیرند:

 

1-گروه اسکرین مثبت برای سندروم داونhight risk)): در صورتی که ریسک جنین برای سندروم داون بیشتر از (و یا برابر با) 1:250باشد پس از تایید سن جنین ,مادر برای مشاوره ژنتیک و انجام آمینوسنتز ارجاع داده می شود.

2- گروه اسکرین منفی برای سندروم داون low risk)): در صورتی که ریسک جنین کمتر ار 1:250باشد غربالگری سندروم داون پایان می پذیرد.

نکته: در صورتی که ریسک سندروم داون بین 1:250-1:1000باشد انجام سونوگرافی تفصیلی در هفته 18-20 توصیه می شود.

3-گروه اسکرین مثبت برای تریزومی 18(risk high ): در صورتی که ریسک تریزومی 18 بیشتر از (و یا برابر با ) 1:100باشد حتما باید از زنده بودن جنین اطمینان حاصل کرد.در صورت زنده بودن جنین مشاوره ژنتیک و در صورت لزوم انجام آمینوسنتز توصیه می شود.

موارد افزایش AFPبا انومالی های ساختاری بدن ارتباط دارد که در زیر به برخی از انها اشاره شده است:

اختلالات لوله عصبی یا NTDs

اختلالات دیواره شکمی همانند گاستروشیزی

تراتوما

سیستیک هایگروما

در حالت نرمال میزان AFP MoMکمتر از 2/5است و هرگاه مقدار AFP MoMاز 2/5بیشتر شود روند پیگیری ان به ترتیب ذیل است:

 

انجام سونوگرافی دو بعدی و سه بعدی :برای تایید سن جنین تشخیص دوقلو بودن و با اننسفالی انجام می شود.

 

در %3/5بارداری ها AFP MoMبیشتر از 2است و در %80 موارد با تکرار این تست پس از یک هفته نتیجه طبیعی می شود و به بررسی بیشتر نیاز ندارد.

توجه:

در این آزمایشگاه غربالگری سلامت جنین در عرض 2-3 روز با تکنولوژی زیمنس جوابدهی میشود.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *