غربالگری توام سه ماهه اول بارداری

براساس توصیه نهادهای معنبری همچون ACOG ,SOCG,CCMG,NICE باید به تمامی زنان باردار صرف نظر از مولفه سن, انجام تست های غربالگری سندروم داون,سندروم ادوارد و نقایص لوله عصبی باز پیشنهاد شود. این تست شامل اندازه گیری مارکرهای بیوشیمیایی PAPP-Aو F…

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) و پیشگیری از سرطان دهانه رحم تقریبا 100 درصد سرطان دهانه رحم با ویروس پاپیلومای انسانی در ارتباط است.این ویروس که به آن HPV گفته می شود، شایع ترین عفونت مقاربتی است. متاسفانه اکثر بیماران آلوده به عفونت HPV ،اطلاعی از…

NIPT

مروری بر تست Cell free fetal DNA و یا تست غیر تهاجمی پیش از تولد (NIPT) کاربرد های cff DNA 1-تعیین آنوپلوئیدی ها 2-تشخیص فاکتورهای مربوط به ناسازگاری سیستم RhD 3-تعیین جنسیت جنین 4-تشخیص اختلالات تک ژنی طبق نظریه کمیته مشترک ACOGو…